Instalacje fotowoltaiczne z optymalizacją

Instalacje fotowoltaiczne z optymalizacją - Słupsk

Sektor fotowoltaiki nie stoi w miejscu, i z roku na rok pojawiają się na rynku nowe rozwiązania, które niwelują wady tradycyjnych systemów i podnoszą efektywność ich działania. Jako specjaliści od projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych stawiamy sobie za cel dostarczanie klientom coraz to lepszych instalacji zarówno pod względem wydajności, jak i kwestii związanych z żywotnością komponentów czy bezpieczeństwem systemu. Dlatego rekomendujemy tzw. fotowoltaikę z optymalizacją, wykonaną w inteligentnej technologii SolarEdge.

SolarEdge jest technologią, która łączy najlepsze cechy dwóch podstawowych rodzajów systemów fotowoltaicznych, opartych na falownikach łańcuchowych lub mikrofalownikach. Jest rozwiązaniem, które też nie powiela wad obu systemów. Aby lepiej zrozumieć jego działanie, trzeba wiedzieć, że klasyczne instalacje fotowoltaiczne składają się z połączonych w serie modułów, które nie mogą działać niezależnie od siebie. I tak na przykład zacienienie jednego panelu wpływa na wydajność pozostałych modułów z jednego szeregu.

Wprowadzona w latach 90-tych technologia mikrofalowników zrezygnowała z klasycznego falownika na rzecz pomniejszonych komponentów przypisanych do każdego panelu. Rozwiązało to problem łańcuchowej działalności systemu, natomiast spowodowało wyższy koszt instalacji ze względu na droższą produkcję mikrofalowników.

Z kolei SolarEdge to technologia złożona z paneli fotowoltaicznych, falownika uproszczonego i montowanych na każdym z paneli optymalizatorów mocy. Optymalizatory te różnicują moc i napięcie powodując, że każdy panel działa inteligentnie i niezależnie od pozostałych. Dzięki temu też panele fotowoltaiczne mogą być w dowolny sposób konfigurowane na dachach.

Falownik w tym systemie jest podobny do komponentu instalowanego w konwencjonalnych systemach, jednak odpowiada jedynie za przetworzenie prądu stałego w prąd zmienny oraz za połączenie instalacji z siecią. Technologia SolarEdge jest dostosowana do nowo obowiązujących przepisów o wymaganym bezpieczeństwie przeciwporażeniowym tego typu systemów. Zastosowane rozwiązanie umożliwia natychmiastową redukcję napięcia do niezagrażającego porażeniem poziomu.

Jeszcze lepsza kontrola działania

Działanie każdej, czy to konwencjonalnej, czy też zoptymalizowanej instalacji fotowoltaicznej, podlega kontroli. Tego typu systemy są bowiem monitorowane. Dzięki temu można na bieżąco sprawdzać jakość pracy instalacji, a w razie potrzeby, natychmiast reagować na wszelkie problemy.

Monitoring klasycznych instalacji fotowoltaicznych ma jednak pewne wady, ponieważ pozwala jedynie na nadzór pracy fotowoltaiki jako całości. Oznacza to, że monitorowane są tylko ogólne parametry działania systemu. Natomiast w przypadku fotowoltaiki z optymalizacją kontroli podlega jakość pracy każdego z modułów osobno.

Możliwość sprawowania bardziej szczegółowej kontroli nad działaniem systemu SolarEdge jest jednym z powodów, dla których warto zainwestować właśnie w to rozwiązanie. W tym wypadku pracę każdego modułu można monitorować poprzez bieżące dostarczanie danych do „chmury”. W ten sposób informacje o działaniu systemu dostępne są na każdym komputerze i urządzeniu mobilnym podłączonym do internetu.

Autoryzowany serwis systemów SolarEdge

Green House Systems prowadzi autoryzowany serwis systemów fotowoltaicznych SolarEdge w Polsce, co jest wynikiem współpracy z izraelskim producentem tej technologii. Klienci, którzy wybierają z naszej oferty instalację fotowoltaiczną z optymalizacją mają więc dostęp do profesjonalnej obsługi posprzedażowej, czyli do wszelkich przeglądów, konserwacji i napraw realizowanych przez świetnie przygotowanych do tego fachowców. Nasze kompetencje w tym zakresie wynikają z przebytych szkoleń bezpośrednio u producenta, dlatego usługi serwisowe świadczone są na podstawie jego wytycznych i wskazówek.